Usługi czystościowe

Jesteśmy firmą świadczącą profesjonalne usługi czyszcząco-porządkowe o bardzo szerokim zakresie we wszelkiego typu obiektach, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, prywatnej oraz na terenach do nich przylegających.

Wykonując nasze usługi, dostosowujemy się do indywidualnych zaleceń i potrzeb klientów, dopasowując odpowiednio dla każdego:

 • Harmonogram pracy,
 • Godziny pracy,
 • Zakres i częstotliwość wykonywanych czynności.

W swojej pracy używamy profesjonalnych środków czyszczących oraz specjalistycznego sprzętu renomowanych firm polskich i zagranicznych – atesty.

Do kontroli jakości wykonywanych przez nas zleceń przydzielany jest kierownik grupy świadczącej usługę, który jest dla Państwa również partnerem do wszelkich uzgodnień związanych z prowadzeniem prac.

Gwarancję wysokiej jakości naszych usług stanowią:

 • Odpowiedzialność i uczciwość pracowników naszej firmy,
 • Dodatkowa kontrola wykonywanych usług, przeprowadzana przez osobę nadzorującą, wyznaczoną dla Państwa,
 • Bezpieczne, profesjonalne, ekologiczne środki czystości,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Ubezpieczenie działalności.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości w różnego typu obiektach.

Do codziennych, stałych czynności zaliczamy:

 • Odkurzanie i mycie wszelkiego rodzaju podłóg,
 • Czyszczenie i konserwacja specjalnymi preparatami mebli, półek, parapetów,
 • Czyszczenie poręczy metalowych, luster, szyb w drzwiach, szafek, biurek,
 • Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków,
 • Utrzymanie w czystości i dezynfekcja pomieszczeń kuchennych,
 • Utrzymanie w czystości i dezynfekcja sanitariatów,
 • Utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych i ciągów komunikacyjnych – koszenie, sprzątanie śmieci, odśnieżanie, zamiatanie chodników.

Do usług okresowych zaliczamy:

 • USUWANIE PLAKATÓW WYBORCZYCH,
 • Doczyszczanie po remontach,
 • Pranie wykładzin dywanowych,
 • Mycie okien,
 • Czyszczenie żaluzji, verticali, lamperii,
 • Pastowanie,
 • Krystalizowanie marmuru,
 • Specjalistyczna dezynfekcja aparatów telefonicznych i urządzeń biurowych.

Po dokładnej konsultacji zakres prac, częstotliwość wykonania usługi, cena, jest dokładnie ustalana i dobierana indywidualnie według Państwa uwag i zaleceń.