Szkolenia kierowców

Kursy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

  1. Kwalifikacja wstępna – część podstawowa.
  2. Kwalifikacja wstępna – część specjalistyczna.
  3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca.
  4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - część podstawowa.
  5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - część specjalistyczna.

Czas trwania kursów:

  1. Kwalifikacja wstępna – część podstawowa - 195 godzin zajęć teoretycznych.
  2. Kwalifikacja wstępna – część specjalistyczna – 85 godzin, w tym: 65 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
  3. Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – 70 godzin, w tym: 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
  4. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - część podstawowa - 97 godzin zajęć teoretycznych.
  5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - część specjalistyczna - 43 godziny, w tym: 33 godziny zajęć teoretycznych, 8 godzin jazdy indywidualnej w ruchu drogowym oraz 2 godziny jazdy indywidualnej w warunkach specjalnych.

 

Uczestnicy kursu:
Warunkiem przyjęcia kierowcy na kurs i rozpoczęcia szkolenia jest posiadanie przez zainteresowanego prawa jazdy odpowiedniej kategorii.