Zaufali nam

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Lublin

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lublin

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o

 • Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Odział Regionalny w Lublinie

 • Straż Miejska Miasta Lublin

 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

 • Kuria Metropolitalna w Lublinie

 • Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność”

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

 • Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie

 • Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

 • GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku

 • GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzec Podlaski Obwód Drogowy Wisznice

 • GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzec Podlaski Obwód Drogowy Woskrzenice

 • Teatr Stary w Lublinie

 • Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

 • Urząd Miasta Lublin

 • Starostwo Powiatowe w Łęcznej

 • Gmina Lublin

 • Urząd Gminy Urszulin

 • Urząd Gminy Nielisz

 • Warsztaty Kultury w Lublinie

 • Centrum Kultury w Lublinie

 • Centrum Kultury w Łęcznej

 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie

 • Dom Kultury w Kocku

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Politechnika Lubelska

 • Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie

 • Zespół Szkół Nr 10 w Lublinie

 • Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli

 • Gimnazjum Nr 19 w Lublinie

 • Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

 • Administrowanie i Zarządzie Nieruchomościami „Dom” Sp. z o.o.

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wikana” Sp. z o.o.

 • Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego w Biłgoraju

 • Motor Lublin S.A. podczas zabezpieczenia meczów piłki nożnej

 • Orlik” przy ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego w Lublinie

 • Liga Żużlowa KMŻ Lublin

 • Kancelaria Windykacyjna OMEGA INKASSO Sp. z o. o. w Lublinie

 • Centrum Doradcze Aurum w Lublinie

 • Poczta Polska S.A.

 • Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.

 • Agora S.A. - Warszawa

 • Corner House Sp. z o.o. w Lublinie

 • ZIKO s.c. - Lublin

 • Grafart Drukarnia Sp. z o.o. w Lublinie

 • Agencja „Raki” w Lublinie

 • Stowarzyszenie Festiwal Kolorów – Warszawa

 

 

W ostatnim czasie MKK Sp. z o.o. świadczyła usługę sprzątania i ochrony podczas imprez:

 • Europejski Feltiwal Smaku,
 • Jarmark Jagieloński,
 • Solo życia,
 • Carnaval Sztuk-Mistrzów,
 • Festiwal Inne Brzmienie,
 • Ludzie z Pasją,
 • Noc Kultury,
 • Festiwal Kolorów,
 • Sceny Miasta.