Kontakt

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.
ul. Głuska 6, 20-439 Lublin

 

Sekretariat
tel/fax: (81) 533 20 75

biuro@mkklublin.pl


NIP: 712-26-78-209, REGON: 432285590
KRS 0000028428