Kontakt

Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o.
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin
Sekretariat tel. (81) 533-20-75,
tel./fax (81) 533-20-75
e:mail: biuro@mkklublin.pl
REGON: 432285590, NIP: 712-26-78-209
KRS 0000028428

 

 

Mapa dojazdu