Ochrona obiektów

Ochrona obiektów

 

 

Ochrona Fizyczna obiektów: to bezpośredni nadzór nad mieniem zleceniodawcy, realizowany przez stałych profesjonalnie przygotowanych pracowników (ponad 85% stanu osobowego firmy posiada licencję I-go lub II-go stopnia i tylko 20% staż pracy w ochronie krótszy niż 2 lata). Celem utrzymania wysokiego poziomu usług nasi pracownicy są systematycznie szkoleni a ich wiedza weryfikowana w okresowych sprawdzianach. Pracownicy szkoleni są z zakresu wykrywania i przeciwdziałania narkomanii, wykrywania materiałów niebezpiecznych, prowadzenia ewakuacji w obiekcie zagrożonym, udzielania pierwszej pomocy.

Dla każdego klienta przygotowujemy indywidualny plan ochrony uwzględniający wszystkie potencjalne zagrożenia i procedury postępowania mające tym zagrożeniom zapobiegać lub niwelować skutki ich zaistnienia.

System kontroli wewnętrznych jest tak zorganizowany by wychwytywać potencjalne zagrożenia, a nie reagować , dopiero po zaistnieniu problemu.